ke.bros, ma.ke.bros

1. v menyembur

2. v marah dg tiba-tiba