1ke.cir, nge.cir

v memancar kecil (tt air): yéh ~ air memancar;

Kata Turunan:

ka.ke.cir.ang

v dipancarkan (oleh);

ke.cir.an

n pancaran;

ke.cir.ang

v pancarkan;

ke.cir.in

v pancari; tuangi;

ke.cir.ina

v dipancarinya;

ma.ke.cir

v memancar;

nge.cir.ang

v memancarkan; menuangkan;

nge.cir.in

v memancari; menuangi

2ke.cir