ke.cog, ma.ke.cog

v melompat;

Kata Turunan:

ka.ke.cog.in

v dilompati (oleh);

ke.cog.an

n lompatan: --né joh lompatannya jauh;

ke.cog.ang

v lompatkan;

ke.cog.anga

v dilompatkannya;

ke.cog.in

v lompati;

ke.cog.ina

v dilompatinya;

nge.cog.ang

v melompatkan;

nge.cog.in

v melompati;

pa.ke.cog.an

n tempat melompat;