ke.cos

v loncat;

Kata Turunan:

ke.cos.an

n loncatan;

ke.cos.ang

v loncatkan;

ke.cos.anga

v diloncatkannya;

ke.cos.in

v loncati;

ke.cos.ina

v diloncatinya;

ke.cos-ke.cos

v meloncat-loncat;

ma.ke.cos

v meloncat;

nge.cos.ang

v meloncatkan;

nge.cos.in

v meloncati;

pa.ke.cos

n loncatan;

pa.ke.cos.cos

v berloncatan