ke.cuh

n ludah;

Kata Turunan:

ka.ke.cuh.in

v diludahi (oleh);

ka.ke.cuh.ang

v diludahkan;

ke.cah-ke.cuh

v berulang-ulang meludah;

ke.cuh.ang

v ludahkan;

ke.cuh.in

v ludahi;

ke.cuh.ina

v diludahinya;

ke.cuh-ke.cuh

v berulang-ulang meludah;

ma.ke.cuh

v berludah: ~marep menék,

pb menceritakan

aib sendiri;

nge.cuh.ang

v meludahkan;

nge.cuh.in

v meludahi;

pa.ke.cuh

v banyak orang berludah;

pa.ke.cuh.cuh

v berludah (tt banyak orang)