ke.dék

v tertawa;

Kata Turunan:

ka.ke.dék.an

n tertawaan;

ka.ke.dék.in

v ditertawai (oleh);

ke.dék.ang

v tertawakan;

ke.dék.in

v tertawai;

ke.dék.ina

v ditertawainya;

ke.dék-ke.dék

v tertawa-tawa;

ma.ke.dék.an

v bersenda gurau;

ma.ke.ke.dék.an

v bersenda gurau;

ma.ke.dék-ke.dék.an

v bersenda gurau;

nge.dék.ang

v membuat orang tertawa;

nge.dék.in

v menertawai;

pa.ke.dék

v tertawa (tt banyak orang);

Gabungan Kata:

ke.dék pakenyung

rukun