ke.lim

1. n lipatan jahitan di tepi kain

2. v kelim

Kata Turunan:

ma.ke.lim

v berkelim;

nge.lim

v mengelim