ké.ma.on

Ami adv sekadar: -- rauh sekadar datang

1ke.ma.on

n serat nenas;

2ke.ma.on

n tempat sayur bersegi empat dr kayu