ke.nyod-ke.nyod

v berdenyut-denyut (spt sakit kepala)