ké.péd

a bengkok (tt pinggang)

1ke.ped

a tidak empuk (tt daging) ketika digoreng

2ke.ped

a kerdil