ke.pel

v kepal;

Kata Turunan:

ka.ke.pel

v dikepal;

ke.pela

v dikepalnya;

ke.pel.an

n kepalan;

ke.pel.ang

v kepalkan;

ke.pel.anga

v dikepalkannya;

ke.pel.in ki

v pukul: ~ tendasné pukul kepalanya;

ke.pel.ina

1. v dikepalnya

2. v dipukulnya

ke.pel-ke.pel

v kepal-kepal;

ma.ke.pel

v terkepal;

nge.pel

v mengepal;

nge.pel.ang

v mengepalkan;

nge.pel.in

v mengepalkan