ke.peng-ke.peng

adv dengar-dengar: ~ ia lakar teka dengar-dengar, ia akan datang