ke.plok

v pukul (sampai pecah);

Kata Turunan:

ka.ke.plok.in

v dipukul (oleh);

ke.plok.ang

v pukulkan (oleh);

ke.plok.in

v pukuli: ~ nyuhé pukul sampai pecah kelapa itu;

ke.plok.ina

v dipukulnya;

nge.plok.ang

v memukulkan;

nge.plok.in

v memukul;

ma.ke.plok.an

v terpukul;

pa.nge.plok.an

n alat untuk memukul