1ke.reg → ki.rig

2ke.reg

v pukul;

Kata Turunan:

ka.ke.reg

v dipukul (oleh);

ke.rega

v dipukulnya;

ke.reg.an

n pukulan;

ke.reg.in

v pukuli;

ke.reg.ina

v dipukulinya;

ma.ke.reg

v terpukul;

nge.reg.in

v memukuli