ke.rem

v rendam;

Kata Turunan:

ka.ke.rem

v direndam (oleh);

ka.ke.rem.ang

v direndamkan;

ka.ke.rem.in

v direndami;

ke.rema

v direndamnya;

ke.rem.an

n rendaman;

ke.rem.ang

v rendamkan;

ke.rem.anga

v direndamkannya;

ke.rem.in

v rendami;

ke.rem.ina

v direndaminya;

ma.ke.rem

v berendam: ~ di tukadé berendam di sungai;

nge.rem

1. v merendam: ~ baju merendam baju

2. v belum musimnya timbul: bintang kartikané ~ bintang kartika itu belum musimnya timbul