ke.ruk

v keruk;

Kata Turunan:

ka.ke.ruk.an

n hasil mengeruk;

ka.ke.ruk.ang

v dikerukkan;

ka.ke.ruk.in

v dikeruki;

ke.ruka

v dikeruknya;

ke.ruk.anga

v dikerukkannya;

ke.ruk.in

v keruki;

ke.ruk.ina

v dikeruknya;

ma.ke.ruk

v terkeruk;

nge.ruk

v mengeruk;

nge.ruk.ang

v mengerukkan;

nge.ruk.in

v mengeruki;

pa.nge.ruk.an

n alat untuk mengeruk