ke.si.ar, ma.ke.siar

v bersinar: mara ainé ~ matahari baru bersinar;

Kata Turunan:

ke.si.ar.in

v sinari;

ke.si.ar.ina

v disinarinya;

nge.si.ar.in

v menyinari