ke.sul

v suruk;

Kata Turunan:

ke.sula

v disuruknya;

ke.sul-ke.sul

v menyuruk-nyuruk di semak;

nge.sul

v menyuruk