ke.tan

n pulut; ketan;

Gabungan Kata:

ke.tan banger

beras pulut yg kulit arinya hitam; ketan hitam;