ke.teb, ma.ke.teb

v terhentak (kaki);

Kata Turunan:

ke.teb.ang

v hentakkan (kaki);

ke.teb.anga

v dihentakkannya (kaki);

ke.teb-ke.teb

v menghentak-hentakkan (kaki);

nge.teb.ang

v menghentakkan (kaki);

nge.teb.teb

v menghentak-hentakkan kaki: panakné ngeling ~ anaknya menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya