ke.tis, ma.ke.tis

v diperciki (air suci): sampun usan ~ sudah diperciki air suci;

Kata Turunan:

ka.ke.tis.ang

v dipercikkan (oleh);

ka.ke.tis.in

v diperciki (oleh);

ke.tis.an

n percikkan;

ke.tis.ang

v percikkan;

ke.tis.anga

v dipercikkannya;

ke.tis.in

v perciki;

ke.tis.ina

v dipercikinya;

ke.tis-ke.tis

v rintik-rintik (tt hujan): ujan ~ hujan rintik-rintik;

nge.tis.ang

v memercikkan;

nge.tis.in

v memerciki