1ki.bul

n pantat bangsa unggas

2ki.bul, ngi.bul

v berbohong;

Kata Turunan:

ki.bul.in

v bohongi;

ki.bul.ina

v dibohonginya;

ngi.bul.in

v membohongi