ki.kih

v parut;

Kata Turunan:

ka.ki.kih

v diparut (oleh);

ka.ki.kih.ang

v diparutkan (oleh);

ka.ki.kih.in

v diparuti (oleh);

ki.kih.an

n pemarut;

ki.kih.ang

v parutkan: ~ tiang nyuh parutkan saya kelapa;

ki.kih.anga

v diparutkannya;

ki.kih.in

v paruti;

ki.kih.ina

v diparutinya;

ma.ki.kih

v terparut;

ngi.kih

v memarut;

ngi.kih.ang

v memarutkan