1ki.ut

n bunyi spt mobil yg direm mendadak;

Kata Turunan:

ma.ki.ut

v berbunyi kiut

ki.ut

a legam: badeng -- hitam legam