ko.lek

n kolak;

Kata Turunan:

ngo.lek

v membuat kolak