kom.pa

n pompa;

Kata Turunan:

ka.kom.pa

v dipompa (oleh);

kom.pa.ang

v pompakan;

kom.pa.anga

v dipompanya;

kom.pa.ina

v dipompanya;

kom.pa.na

v dipompanya;

ngom.pa

v memompa;

ngom.pa.in

v memompai