ko.sok

v goyangkan (tt pohon);

Kata Turunan:

ko.soka

v digoyangnya;

ko.sok.ang

v goyangkan;

ko.sok.anga

v digoyangkannya;

ko.sok-ko.sok

v bergoyang-goyang;

ma.ko.sok

v bergoyang;

ngo.sok

v menggoyangkan;

ngo.sok.ang

v menggoyangkan;

ngo.sok.in

v menggoyangkan