ko.sot

v gosok;

Kata Turunan:

ka.ko.sot

v digosok;

ma.ko.sot

v tergosok;

ngo.sot

v menggosok