ko.tak

n kotak;

Kata Turunan:

ko.tak.in

v wadahi dg kotak;

ko.tak.ina

v diwadahinya dg kotak;

ma.ko.tak

v berkotak;

ma.ko.tak.an

v berwadahkan kotak;

ma.ko.tak-ko.tak

v berkotak-kotak

ngo.tak.in

v mewadahi dg kotak