ku.lap.in

1. v dipanggil dg lambaian tangan

2. v dibuatkan upacara selamatan