1la.deg

adv sangat (tt kekeruhan air): yéh tukadé putek -- air sungai itu sangat keruh

2la.deg

v terhenti: gendingné -- akejep nyanyiannya terhenti sebentar