lam.pug

v pukul (dg kayu, batu, dsb);

Kata Turunan:

ka.lam.pug

v dipukul (oleh);

ka.lam.pug.in

v dipukuli (oleh);

lam.puga

v dipukulnya;

lam.pug.in

v pukuli;

lam.pug.ina

v dipukulinya;

ma.lam.pug

v dipukul;

ma.lam.pug.an

v berpukul-pukulan;

nglam.pug

v memukul;

nglam.pug.in

v memukuli