la.mur

a kabur (tt penglihatan): paningalanné suba -- matanya sudah kabur