1la.nus

a selamat dan subur: -- idup pa-mulaan tiangé tanaman saya hidup subur;

Kata Turunan:

pang.le.la.nus

n sajen untuk mohon kesuburan tanaman

2lanus, ngla.nus

v melaksanakan upacara pengabenan dan mamukur bersamaan dl satu hari