la.tek

1. n lumpur: putek -- keruh berlumpur

2. a kotor: munyi -- perkataan kotor (kasar)