le.gah, ma.le.gah

a besar dan menonjol (tt perut): basangné ~ perutnya besar dan menonjol