lel

a kurang laku: daganganné -- dagangannya kurang laku