li.ab, ma.li.ab

1. v meluap: yéh tukadé ~ air sungai itu meluap

2. v berkeliaran: kutuné ~ kutunya berkeliaran;

Kata Turunan:

ka.li.ab.in

v diluapi;

li.ab.an

n luapan;

li.ab.in

v luapi;

li.ab.ina

v diluapinya;

ngli.ab.in

v melanda; meluapi