li.kub

v penuh (dg asap, bau, dsb);

Kata Turunan:

ka.li.kub.in

v dipenuhi (asap, bau, dsb): ~ andus dipenuhi asap

li.kub.ina

v dipenuhinya (asap, bau, dsb);

ngli.kub

v menebarkan (asap, bau, dsb)