1lin.dung

n belut: buka --é uyahin, pb sangat gelisah; lacur --, pb kesusahan yg tidak dapat dielakkan

2lin.dung, ka.lin.dung.an

n hal keluarnya darah dr hidung; mimisan