li.pug, ma.li.pug.an

v tersebar (tt asap); semerbak (tt bau): andusé ~ di désané asap tersebar di desa