lom.po

v telan dg tidak mengunyah;

Kata Turunan:

lom.po.na

v dimakannya sekali telan dg tidak mengunyah;

nglom.po

v memakan sekali telan dg tidak mengunyah