lu.din

p lagi pula: -- tiwas tan pabraya sudah miskin, lagi pula tidak mempunyai kerabat