lu.mah

1. a lekas majal: tiuké -- pisau itu lekas majal

2. a lemah: -- gati bayuné lemah sekali tenaganya

Kata Turunan:

nglu.mah.ang

a makin majal (krn kurang campuran bajanya)

lu.mah

Asi v baring;

Kata Turunan:

nglu.mah.ang

a makin majal (krn kurang campuran bajanya)