maa

v menyangka: tiang sing -- tekén ia mai saya tidak menyangka dia ke sini