ma.ha- bentuk

terikat 1 amat; sangat; teramat: --bara amat panas; -- gera amat mengerikan; 2 besar: -- gotra keluarga besar; -- raja raja besar