ma.a.la (ma.la)

a cacat (tt anggota badan);

ma.la

n cacat; cela; noda