ma.mé.ja.an

v menggunakan meja: ia ~ madaar ia makan menggunakan/di meja