ma.meng

adv senyap: umahné suung -- rumahnya sunyi-senyap