man.can

p bila sudah: -- teked ditu méh tiang suba kiap bila sudah sampai di sana mungkin saya telanjur mengantuk